Carl Wesenberg-Lund (1867-1955) grundlagde det første ferskvandsbiologiske laboratorium i Norden ved Furesøen i 1897. Han var den første professor i ferskvandsbiologi ved Københavns Universitet og han blev berømt for sine tidlige undersøgelser af søernes plankton, Furesøens økologi og smådyrenes biologi, som han beskrev i store bogværker på dansk og udenlandsk.

Wesenberg-Lund var samtidig den berømte professor med den skarpe pen som i hele den første halvdel af 1900-tallet kæmpede for naturen, fuglene og de ferske vande mod forurening, afvandinger og bestialsk jagt på rovfugle, ænder og svaner.

”Wesenberg-Lund Prisen” hædrer en person som selvstændigt og vedvarende har virket til fremme af viden og formidling om organismerne knyttet til de ferske vande og de ferske vandes opførsel og hensigtsmæssige forvaltning. 

Følgende personer har tidligere modtaget Wesenberg-Lund

2019 Jan Nielsen
2016 Kaj Sand-Jensen
2014 Bent Lauge Madsen

Til højre findes links til pressemeddelelser og avisartikler i forbindelse med uddelingen af prisen.
Wesenberg-Lund Prisen