Organisationskommiteen består af:

Sara Egemose, Syddansk Universitet
Maj Julie Høi, Miljøstyrelsen
Niels Jepsen, DTU Aqua
Lars Båstrup-Spohr, Københavns Universitet
Søren Brandt, Herning Kommune

Tenna Riis, Århus Universiet
Thorsten Møller Olesen Riis, Limfjordsrådet