Generel information

Det næste Ferskvandssymposium vil blive afholdt i Vingsted 4-5 november 2020. Dette er det 8. i rækken af symposier, det første blev afholdt på AAU i 2006. Vingstedcentret  er et moderne konferencecenter med rig mulighed for overnatning og ligger centralt mellem Vejle og Billund.

Prisen for deltagelse inkl. forplejning er 1500 kr. Studerende kan deltage for 1000 kr. Overnatning koster 680,- for enkeltværelse.

Deadlines:

Aflevering af abstract til foredrag/poster – 1. marts

Tilmelding og betaling – symposiet er igen udsat på ubestemt tid

Overnatning bookes direkte hos Vingsted Centret

Tilmelding og overnatning på dette link


Symposiet vil som vanligt bestå af 4 faglige sessioner, festmiddag om aftenen, samt uddeling af Wesenberg-Lund prisen
De 4 hovedemner er: 

1)   Kommunerne og de ferske vande. Hvordan forvaltes vandløb og søer lokalt? Eksempler på strategier, udfordringer, projekter, etc.

2)   Staten og de ferske vande. Hvordan forvaltes søer og vandløb? Hvilke roller spiller Styrelserne?

3)   Universiteterne og de ferske vande. Forskning og rådgivning til forvaltningen af vandløb og søer?

4)   Konsulenterne og de ferske vande. Hvilken rolle spiller de private aktører? Eksempler på gode og dårlige projekter.

Vi vil gerne høre om emner som:
Uønskede dyr og planter, effekter af klimaforandringer, overvågning og effektmålinger på projekter, konflikt mellem reduktion af næringsstof og det våde (f.eks. iltsvindsproblematik), effekten af grødeskæring, jord-omfordeling, osv.?