Ferskvandssymposiet blev sidst afhold i dagene 1-2 februar 2016 i Lundbech Auditoriet, Biologisk Institut på Københavns Universitet. De mere end 200 deltagere var vidner til livligt diskussion om vandplaner og EUs vandrammedirektiv men de fik også indblik i spændende opdagelser som måske blot har naturhistorisk interesse.


De mange deltagere kom fra alle typer af private og offentlige institutioner.

Prof Kaj Sand-Jensen får overrakt den prestigefulde Wesenberg-Lund Pris