Organisationskommiteen består af:

Henning S Jensen, Syddansk Universitet
Jørn Vistisen Rasmussen, Naturstyrelsen
Niels Jepsen, DTU Aqua
Ole Pedersen, Københavns Universitet
Søren Brandt, Herning Kommune

Tenna Riis, Århus Universiet
Thorsten Møller Olesen Riis, Limfjordsrådet


Når der foreligger et foreløbigt program vil alle deltagere i sidste møde automatisk modtage besked. Har du aldrig før deltaget i Ferskvandssymposiet - eller har du fået ny e-mail adresse siden sidst - så send en mail til Henning S Jensen.

Infoflyeren, som du kan downloade herunder, må gerne spredes vidt og bredt, så alle kan få sat kryds i kalenderen den 28. og 29. januar 2019.