Carl Wesenberg-Lund (1867-1955) grundlagde det første ferskvandsbiologiske laboratorium i Norden ved Furesøen i 1897. Han var den første professor i ferskvandsbiologi ved Københavns Universitet og han blev berømt for sine tidlige undersøgelser af søernes plankton, Furesøens økologi og smådyrenes biologi, som han beskrev i store bogværker på dansk og udenlandsk.

Wesenberg-Lund var samtidig den berømte professor med den skarpe pen som i hele den første halvdel af 1900-tallet kæmpede for naturen, fuglene og de ferske vande mod forurening, afvandinger og bestialsk jagt på rovfugle, ænder og svaner.

”Wesenberg-Lund Prisen” hædrer en person som selvstændigt og vedvarende har virket til fremme af viden og formidling om organismerne knyttet til de ferske vande og de ferske vandes opførsel og hensigtsmæssige forvaltning. 

Indstil modtager af Wesenberg-Lund Prisen 2019

Følgende personer har tidligere modtaget Wesenberg-Lund

2014 Bent Lauge Madsen
2016 Kaj Sand-Jensen
Wesenberg-Lund Prisen