Generel information

Det næste Ferskvandssymposium vil blive afholdt i Vingsted 27-28 maj 2020. Dette er det 8. i rækken af symposier, det første blev afholdt på AAU i 2006. Vingstedcentret er et moderne konferencecenter med rig mulighed for overnatning og ligger centralt mellem Vejle og Billund.

Prisen for deltagelse inkl. forplejning er 1500 kr. Studerende kan i et vist omfang deltage for 1000 kr.

Deadlines:

Aflevering af abstract til foredrag/poster – 1. marts LINK

Tilmelding og betaling – 1. maj LINK

Programmet vil være tilgængeligt fra 15. marts LINK

Overnatning bookes direkte hos Vingsted Centret  LINK

Symposiet vil som vanligt bestå af 4 faglige sessioner, festmiddag om aftenen, samt uddeling af Wesenberg-Lund prisen
 

1)   Kommunerne og de ferske vande. Hvordan forvaltes vandløb og søer lokalt? Eksempler på strategier, udfordringer, projekter, etc.

2)   Staten og de ferske vande. Hvordan forvaltes søer og vandløb? Hvilke roller spiller Styrelserne?

3)   Universiteterne og de ferske vande. Forskning og rådgivning til forvaltningen af vandløb og søer?

4)   Konsulenterne og de ferske vande. Hvilken rolle spiller de private aktører? Eksempler på gode og dårlige projekter.